Logiesovereenkomsten /algemene voorwaarden

Van toepassing op rechtstreekse boekingen bij verhuurders

Zoals overal in het bedrijfsleven gelden er ook regels voor het reserveren van kamers. Het verhuren of reserveren van accommodatie verloopt volgens de voorwaarden voor huurovereenkomsten voor bepaalde tijd die bindend zijn. Daarbij dienen de in de vaste jurisprudentie bevestigde richtlijnen van het Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) in acht te worden genomen. Daaruit vloeien de volgende rechten en plichten voort:

1. De logiesovereenkomst komt tot stand zodra de accommodatie aangevraagd of toegezegd is, of, indien een schriftelijke bevestiging vanwege de korte termijn niet mogelijk was, wordt vrijgehouden. De overeenkomst behoeft niet schriftelijk te worden bevestigd. Telefonisch contact is voldoende. Het verdient echter aanbeveling een schriftelijke bevestiging te verstrekken of ten minste een schriftelijke bevestiging verlangen.

2. Bij de totstandkoming van de logiesovereenkomst zijn de partijen verplicht deze na te komen, ongeacht op welke termijn deze is afgesloten.

3. De verhuurder is verplicht tot vergoeding van de schade indien de kamer niet beschikbaar is. Tot schade worden onder meer de kosten gerekend voor bijv. een taxi naar vervangende accommodatie en het eventuele prijsverschil daarvan. De gast is niet verplicht te kiezen voor accommodatie in een lagere prijsklasse.

4. De gast is, wanneer hij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, verplicht de overeengekomen of gebruikelijke prijs te betalen minus de door de verhuurder uitgespaarde kosten. Bespreek de voor u geldende annuleringsvoorwaarden en eventuele afwijkingen van de voorgaande regels direct met de desbetreffende gemeente of de verhuurder.

5. De verhuurder is gehouden te doen wat in zijn vermogen ligt om de kamers die niet betrokken worden alsnog te verhuren opdat de schade zoveel mogelijk beperkt wordt. De gast dient het volgens punt 4 berekende bedrag te betalen voor de duur van de overeenkomst tot aan het tijdstip waarop de accommodatie alsnog verhuurd is.

6. Gewoonlijk is de rechter van de plaats van de accommodatie bevoegd, aangezien de verplichtingen uit de logiesovereenkomst indien een kamer niet betrokken wordt aldaar dienen te worden nagekomen.

7. De verhuurder heeft recht op contante betaling van alle prestaties vóór vertrek alsmede een wettelijk retentierecht op de door de gast meegebrachte zaken.

Accommodatie zoeken

In ons accommodatieoverzicht vindt u de mogelijkheden in Oberaudorf en Kiefersfelden. De accommodaties zijn ingedeeld naar plaats, categorie, classificatie en de grootte van de advertentie. De volgorde zegt dan ook niets over de kwaliteit van de accommodaties. De vermelding is vrijwillig, dus niet alle verhuurders zijn hier vermeld. Of een accommodatie beschikbaar is in de gewenste periode verneemt u via het desbetreffende VVV of van de verhuurder zelf. Ook via onze homepage kunt u accommodatie zoeken en deels kan die ook direct online geboekt worden: www.oberaudorf.de

Algemeen

Dit register dient ter bevordering van de verhuur en ter informatie. Een huur- of pensionovereenkomst komt tot stand tussen u en de verhuurder. De opsteller van dit overzicht is niet aansprakelijk voor schade door onjuiste gegevens of niet nagekomen verplichtingen. Alle vermeldingen zijn gebaseerd op de informatie verstrekt door de individuele verhuurders. De verhuurder is verantwoordelijk voor de foto's en teksten. Mondelinge afspraken worden pas rechtsgeldig na schriftelijke bevestiging door de verhuurder. Correctie van fouten en druk- en rekenfouten blijft voorbehouden.

Kamerprijzen

De vermelde kamerprijzen gelden per persoon bij een verblijf van drie dagen. De totaalprijs bestaat uit overnachting, ontbijt en overige kosten zoals belastingen, eindschoonmaak, elektriciteit, verwarming en Kurbeitrag. De hoogte van de Kurbeitrag varieert per gemeente en soms binnen de gemeente.

Prijzen voor vakantiewoningen

De prijzen vermeld bij de vakantiewoningen gelden per week en bij een bezetting met twee personen. Aangegeven wordt wat de prijs per persoon is bij extra personen. Is er niets aangegeven, dan geldt dezelfde prijs voor meer personen. De totaalprijs bestaat uit overnachting en overige kosten zoals belastingen, eindschoonmaak, elektriciteit, verwarming, bedlinnen en handdoeken en Kurbeitrag. De hoogte van de Kurbeitrag varieert per gemeente en soms binnen de gemeente.

Inschrijving

Volgens de Beierse wet dient u zich met het voorgeschreven aanmeldingsformulier binnen 24 uur in te schrijven bij de bevoegde Kaiser-Reich Information. De verhuurder kan dat ook voor u doen.

Reis- en annuleringsverzekering

Neem een verzekering tegen onvoorziene gebeurtenissen. Reis- en annuleringsverzekeringen bieden een behoorlijke dekking tegen financiële schade of vermogensschade in dat soort gevallen. Via de verhuurder of bij een Kaiser-Reich Information in de gemeente kunt u een formulier krijgen.

Tenzij u anders bent overeengekomen met de verhuurder, voldoet u de totale prijs direct bij aankomst bij het boekingskantoor.

Kosten bij annulering

Bij annulering dient u rekening te houden met de volgende kosten:

tot 45 dagen voor aankomst: geen kosten

44 tot 30 dagen voor aankomst: 20% van het totaalbedrag

29 tot 22 dagen voor aankomst: 25% van het totaalbedrag

21 tot 15 voor aankomst: 35% van het totaalbedrag

14 tot 8 voor aankomst: 50% van het totaalbedrag

7 tot 1 dagen voor aankomst: 65% van het totaalbedrag

op de dag van aankomst, indien u niet afreist of bij voortijdig vertrek:  80% van het totaalbedrag

Fouten en wijzigingen voorbehouden.